Egy budapesti trafikban készült az alábbi felvétel, amin jól látható, hogy jelenleg nem lehet cigarettát vásárolni az egyébként nyitva tartó boltban. Valószínűleg a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendelte el a 30 napos dohányárusítási tilalmat, amit a trafik be is tart. A kérdés már csak az, miért is kell nyitva lenni, és naponta százszor elmondani, hogy nem, nincs cigaretta?

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elmondása szerint őket nem érdekli, hogy nyitva van-e a dohánybolt vagy sem, ők ahhoz ragaszkodnak, hogy a ne áruljon dohányterméket, ha eltiltották ettől a tevékenységtől.

A szerződésben azonban van egy ilyen pont: A Felek rögzítik, hogy a Jogosultat ún. ellátási kötelezettség terheli a Területen. Ennek keretében a Jogosult köteles a jelen szerződés hatálya alatt legalább a Pályázatában vállalt időtartamban, ilyen vállalás hiányában legalább hetente minimum 5 (öt) napon, naponta minimum 4 (négy) órán át a Területen a dohánytermékek folyamatos elérhetőségét biztosítani (azaz az általa üzemeltetett dohányboltot nyitva tartani, illetve a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni).

A ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.tájékoztatása szerint ha a bolt kinyitott (a jogosult a tevékenységét megkezdte), és öt napon keresztül nincs nyitva legalább 4 órán át, akkor a 6. naptól kezdve napi 10 000 Ft kötbért kell fizetnie. Ráadásul 30 nap után a koncessziós szerződés azonnali hatállyal felmondható.

A cég közlése szerint ez azokra az esetekre is vonatkozik, amikor a dohánytermék-értékesítést megtiltották valami miatt.

"A leírtakra tekintettel a megkötött koncessziós szerződés értelmében abban az esetben is nyitva tartási kötelezettség áll fent, melynek teljesítése a pályázati vállalásnak megfelelően kötelező, ha a fogyasztóvédelmi hatóság a dohánytermék értékesítést határozott időre megtiltja" – írja a ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.

A trafikos minden bizonnyal mérlegelt, és arra jutott, jobb, ha nyitva tart, mintha bezárna, mert akkor legalább 240 000 forintot kéne fizetnie.