A droghasználtot, a környezetszennyezést, a génmanipulációt, a szociális és a gazdasági igazságtalanságokat is a modern világ új bűnei közé sorolta a szentszéki bíróság vezetője, a pápa egyik legfőbb bizalmasa. Gianfranco Girolatti püspök a gyónásról szóló egy hetes konferencia végén ismertette a listát, amely a megbocsátható bűnöket sorolja. A Vatikán szerint szükségszerű volt a bűnök listájának módosítása, hogy az jobban megfeleljen a modern, globalizált világnak.

Girolatti püspök, a vatikáni hivatalos újságban, az Osservatre Romanoban megjelent írásában azt állítja, hogy a hét főbűn: a kevélység, a fösvénység, a bujaság, az irigység, a torkosság, a harag és a jóra való restség inkább egyéni, míg a most közzétett bűnök inkább szociális vonatkozásúak. A szentszék a listát azután hozta nyilvánosságra, hogy a múlt héten konferenciát tartott a gyónásról. Egy itt elhangzott kutatás szerint az olaszok 60 százaléka soha nem mondja el bűneit papjának. A katolikus hit szerint, aki egy megbocsátható bűnt követ el, de azt nem gyónja meg, a pokol tüzében ég majd el. (FH)