Jogellenesen pályáztatta az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) az Advenio Zrt-t a Fővárosi Bíróság keddi, elsőfokú, nem jogerős ítélete szerint.

A bíróság ítélete kimondja: jogellenesen járt el az ORTT, amikor nem zárta ki alaki hibák miatt a pályázók közül az Advenio Zrt-t, sőt, azt a pályázat nyertesének nyilvánította. De mivel a Danubius Rádió kérése ellenére sem mondta ki a bíróság a műsorszolgáltatási szerződés semmisségét, így a Class FM rádiónak nem kell elhallgatnia.

A Danubius Rádió Zrt. és az ORTT, illetve az Advenio Zrt. közötti perben a felperes Danubius azt kérte a bíróságtól, állapítsa meg, hogy az ORTT és az Advenio közötti műsorszolgáltatási szerződés semmis, és ezért a szerződés alapján működő Class FM rádió azonnal hallgasson el. Ezzel szemben az ORTT szerint az Advenio üzleti terve reális, az Advenio jogi képvielője szerint pedig a cégnél nincs összeférhetetlenség csupán azért, mert egyik résztulajdonosa a Lánchíd Rádió leányvállalata is.

A Fővárosi Bíróság ítéletében, illetve a bíró rövid szóbeli indoklásában kimondta: az ORTT-nek alaki érvénytelenség miatt ki kellett volna zárnia az Advenio Zrt-t a pályázatból, így nem is bírálhatta volna el a cég pályázatát, nem hirdethetett volna nyertest és nem köthetett volna műsorszolgáltatási szerződést az Advenioval. A bírósági döntés egyik indoka, hogy a pályázat kiírásakor az Advenio Zrt-ben 26 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett a Lánchíd Rádió leányvállalata, emiatt a tulajdonosi szerkezet miatt alaki hibára hivatkozva kellett volna kizárni a pályázók közül az Adveniot.

A bíró az ítélet indoklásakor hangsúlyozta, a bíróságnak nincs lehetősége az üzleti terv érdemi felülvizsgálatára, a szerződés semmisségének kimondására, és arra, hogy ezáltal az eredeti állapot helyreállítására kötelezze a peres feleket. (FH)