Református örömapa, katolikus esküvő

2013.09.07. 11:13

A Borsból egy ideje lehet már tudni, hogy Orbán Ráhel katolikus rítus szerint megy majd férjhez, de ez a választás nem feltétlenül kézenfekvő. Az örömapa, Orbán Viktor ugyanis református, akit ráadásul Iványi Gábor metodista lelkész adott össze a szintén katolikus Lévai Anikóval. Orbán Ráhelt ráadásul Iványi Gábor keresztelte meg.

Magyarországon egyébként sok katolikus-protestáns vegyes házasságnál az a szokás, hogy a házasságból születő fiúk apjuk, a lányok pedig anyjuk vallását követik, tehát például ha az apa református, a fiúk is reformátusok lesznek, a katolikus anya pedig katolikus misére viszi magával a lányait vasárnaponként. Nem tudjuk, hogy Orbánék is ezt a hagyományt követték-e, de a jelek szerint a végeredmény mégis megegyezik ezzel, hiszen a metodista lelkész által megkeresztelt Orbán Ráhel végül mégiscsak édesanyja felekezetét választotta – esküvőjéhez legalábbis.

Ami azt jelenti, hogy nem fog hiányozni a házasságkötés végéről az eskü sem. A magyar katolikus hagyományok szerint az esküvői szertartás végén, az igen kimondása után a vőlegény majd a menyasszony még egyszer esküt is tesz, letérdelve, ujját a feszületre téve, az örök hűség ígéretét újra megerősítve. Az eskü szövege a következő: „Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária és Istennek minden szentjei, hogy téged, Ráhel/István szeretlek, szeretetből vettelek/mentem hozzád feleségül, Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház törvénye szerint, és téged el nem hagylak, holtomiglan-holtodiglan semmiféle bajban. Isten engem úgy segéljen!"