horoszkóp

19 hónaposan nem beszél

2009.04.10. 09:00

Jó mozgéásfejlődés mellett 19 hónapos korban még nem beszél a kislány, szülei aggódnak, hogy vajon minden rendben van-e vele. A tanácsadó első körben hallásvizsgálatot javasol, és bemutatja, mi minden szükséges a beszéd fejlődéséhez.Kérdés:

A kislányom 19 hónapos. A beszédfejlődése miatt aggódom. Okos, ügyes kislány. A mozgásfejlődése nagyon jó. Már 10 hónaposan járt és néhány héten belül már szalad. Azért aggódom, mert még nem mond szavakat. A "pápá", "apa" szavakon kívül szinte semmit. Szótöredékek vannak, de értelmes szó nincs. Sokat beszélünk hozzá. Mesélünk, éneklünk stb. Ön szerint szükségünk van fejlesztésre, vagy csak türelmetlen vagyok?

Válasz:

A család nagy jelentősséggel bír a gyermek beszédfejlődésének szempotjából, mivel a szülők mindennapi viselkedésükkel, beszélgetéseikkel a gyermek számára alapvető mintával szolgálnak. Természetesen minden gyermek más, eltérő lehet a beszédfejlődés üteme is, másrészről előfordulhat, hogy az ép beszédfejlődés előfeltételei nem adottak.

A hallás a beszédfejlődés egyik legalapvetőbb feltétele. Hallás nélkül nem indulhat el a beszéd utánzása. Felhívó jel lehet, ha nem fordítja kislánya fejét a hangforrás (például telefon, rádió) irányába, de enyhébb, nehezebben észrevehető hallásveszteség is zavarhatja az ép beszédfejlődést. Ezért javaslom, hogy vegyenek részt hallásvizsgálaton!

A beszédkésztetés szintén befolyásolja a gyermek beszédfejlődését, annak első jelei már a harmadik hónaptól megmutatkoznak a gagyogásnál. A gagyogást az első hat hónapban a hangélmény és a beszédszervek mozgásának öröme idéz elő, de kétéves kor körül is megfigyelhető, hogy a gyermekek szívesen csacsognak, mivel szívesen hallgatják saját magukat, halláson alapuló figyelmük által. Mindkét időszakban a családtagok megnyilvánulásait ismétlik, pozitív megerősítés támogatja a beszédkedvet, az állandó javítás elveszi a gyermek önbizalmát, beszédkedvét.

A nyelvi minta szintén meghatározó, minél tisztább a hangképzés, annál érthetőbben hat a nyelvi minta. Fontos, hogy a szülő lassan és röviden, az életkorának megfelelő mondatokban beszéljen gyermekéhez. A környezeti hatások szintén meghatározóak, a gyermeknek szüksége van a szeretet, biztonság érzésére, amely minden bizonnyal adott.

A beszédben résztvevő izomrendszer szervi adottsága szintén elengedhetetlen, a szájmozgás korrekciója addig tart, amíg az auditív (hallás útján történő) eredményt a környezet mintájával azonosnak nem tartja.

A megfelelő észlelés is hozzátartozik az ép beszédfejlődés folyamatához, például a beszédszervek helyzetét és feszültségi állapotát is észlelnie kell a gyermeknek ahhoz, hogy a helyesnek ítélt helyzetet hangképzése számára elraktározza.

Természetesen számos egyéb funkcióterület (pl. figyelem, emlékezet) is hatással van a beszédfejlődésre, ahogyan a fejlődés egészében véve értelmezendő, nem részleteiben. Másfél éves korban a gyermekek beszédértése van olyan fejlett, hogy egyszerűbb utasításokat is adhat, mint „Hozd a sapkádat!”. A világról szerzett tapasztalatok gazdagodásával várhatóan fejlődni fog kislánya aktív szókincse is, hamarosan megjelennek a két- háromszavas mondatok („ott labda”), majd megjelennek az első kérdések is. Gondolja át, hogy a fentiekben felvázolt feltételek közül melyek lehetnek hiányosak, illetve továbbra is meséljen, mondókázzon, énekeljen rengeteget gyermeke számára!