Rengeteg szó esik itt a Randiblogban a házasságról, így gondoltuk, nem árt belepillantani a családjogi törvénybe, hogy felfrissítsük ismereteinket arról, mit is mond itthon a törvény férjek és feleségek egyesüléséről, illetve szétválasztásáról. Persze nem azokat az unalmas szabályokat válogattuk össze, amiket mindenki tud vagy legalábbis sejt, hanem azokat, amiket meglepőnek találtunk. Ön melyik szabály létezéséről tudott?

1. Míg a Btk.  már a 14. életév betöltésétől kezdve engedélyezi a szexuális élet megkezdését (az ennél fiatalabbal létesített nemi érintkezés büntetendő), addig a házasság csak 16 éves kortól lehetséges. Azaz: egy 15 évessel szeretkezni lehet, de házasságot kötni nem. Akik pedig bejegyzett élettársi kapcsolatban szeretnének élni, azoknak egészen 18 éves korukig kell várni.

2. Magyarországon azért nincsenek Las Vegas-i mintára azonnali házasságkötést ajánló kápolnák, mert itthon a házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki. A törvény így próbálja megakadályozni a hirtelen fellángolásból kötött házasságokat, igaz, a jegyző felmentést adhat ez alól a határidő alól. Sőt, a bejelentés után nyomban meg lehet kötni a házasságot a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén is.

3. A törvény természetesen meghatározza, hogy ki kivel nem köthet házasságot. A kizártak listája a legkézenfekvőbbekkel kezdődik (testvér, szülő, stb.), de tartalmaz néhány kisebb meglepetést is. Érvénytelen ugyanis a volt házastárs egyenesági rokonával kötött házasság, tehát hiába a válás, pl. volt anyósát valamiért senki nem veheti el, volt apósához nem mehet hozzá. Ezt a szabályt egyébként a jogalkotók is olyan furának találták, hogy a már elfogadott új kódexben ilyen rendelkezés már nincs.

4. Válás után gyerekek hiányában is lehet a gyerektartásra hasonlító tartásdíjat követelni a volt házastárstól. Ilyen tartásra azonban csak az jogosult, aki arra hibáján kívül rászorul, kivéve, ha arra a házasság fennállása alatt tanúsított magatartása miatt érdemtelenné vált. Előfordulhat, hogy valaki a váláskor még nem követelhet magának tartásdíjat, de később olyasvalami történik vele (pl. súlyos balesetet szenved), ami miatt rászorulttá válik. Hiába szűnt már meg a házasság, az illető ilyenkor is számíthat pénzre volt férjétől vagy feleségétől. Ha azonban a volt házastárs a tartásra a házasság felbontását követő öt év eltelte után válik rászorulttá, volt házastársától csak különös méltánylást érdemlő esetben követelhet tartást.

5. A házasság alatt bármelyik fél által szerzett vagyon általában automatikusan közössé válik. Azonban amikor valamelyik házastárs meghal, a teljes vagyon nem lesz automatikusan az özvegyé. Ha ugyanis vannak gyerekek, akkor ők lesznek az örökösök, és a túlélő házastársat csak haszonélvezet illeti meg elhunyt házastársa vagyonának arra a részére nézve, amit a leszármazók örökölnek. Ha az özvegy új házasságot köt, haszonélvezeti jogát is elveszti. A küszöbön álló módosítások a házastárs öröklési jogait tovább nyirbálják majd.