1128 német pár vett részt egy felmérésben 1984-től 2007-ig. Az igen kiterjedt tanulmány adatainak elemzését tavaly év végén tették közzé az IZA nevű bonni kutatóközpontnál azzal a hírrel, hogy növeli a válás kockázatát, ha a családban a nő a fő kenyérkereső. Ugye a hagyományos felállás az, hogy a férfi dolgozik, a nő pedig otthon a háztartást vezeti és a gyerekeket neveli. Ehelyett mára az vált normálissá, hogy mindkét fél dolgozik, közösen járulva hozzá a családi összbevételhez, igaz, a férfiak átlagosan még mindig mindenütt többet keresnek, mint a nők. Egy régebbi elmélet szerint a házasságokat stabilizálja a férfi és nő közötti munkamegosztás, hiszen az egyedülállósághoz képest mindkét fél számára előnyösebb, ha egyikük dolgozik, másikuk háztartást vezet. Ezt az elméletet részben cáfolják ezek az adatok.

Azt találták ugyanis, hogy a munkamegosztás önmagában nem üdvös, csak akkor, ha az a hagyományos felállás szerint valósul meg. Azaz: a háztartásbeli feleségek tényleg ritkábban válnak, de a vizsgált családok közül azoknál, akiknél a nő a pár összjövedelmének több, mint 60%-át kereste, kiugróan nagyobb volt a válások száma. Mindezt érdekesen árnyalja az a tény, hogy a válások túlnyomó többségét a nő szokta kezdeményezni. Bár a kutatók szerint a férj szenved inkább attól, hogy önértékelése csorbát szenved azért, mert anyagilag rászorul felesége támogatására, mégis az asszony szokott az lenni, aki végül bedobja a törölközőt.

Tovább vizsgálva azokat a családokat, ahol a feleség keresi meg a mindennapi betevő javát, két csoportot találtak. Az egyikben a hagyományos munkamegosztás ellentéte valósul meg: a dolgozó nő mellett a férj otthon van, gyereket nevel és háztartást vezet. Bár itt is az átlagnál nagyobb a válások aránya, még ingatagabbak a másik csoportba tartozó házasságok. A legrosszabb felállásnak az tűnik, amikor a nő, amellett, hogy férjénél jóval többet keres, közben a háztartás gondjait is magára vállalja. Aki így eltartja az urát, az jó eséllyel hamarosan el fog válni tőle. Érdekes módon olyan házasságok is vannak, ahol nem a nő, hanem a férfi vállal magára mindent: az ő gondja a pénzkeresés és a háztartás vezetése is. Ezeknél a pároknál a válási arány nem magasabb az átlagnál.