Általában a skandináv országokat szokás pozitív példaként kb. mindenre: északon ugyanis jólét van, igazságosság és nemek közötti egyenlőség. Így aztán meglepődtünk, amikor azt olvastuk, hogy a héten a Psychology Today arra figyelmeztette olvasóit, hogy bizonyos szempontból pl. Finnország egyáltalán nem az a földi paradicsom, aminek a skandináv országokat el szokás képzelni, hiszen a finneknél az egyedül élők egyre többen vannak, és köztük egyre többen vannak kitéve az elszegényedés veszélyének, többen, mint Európa más országaiban.

Na de vajon akkor melyik az az ország, amelyik még Finnországnál is úgymond jobban teljesít? Akkor döbbentünk meg a legjobban, amikor a választ megláttuk: Magyarország. Azt hittük, rosszul látunk, de az eredeti, 2012-es, de 2010-es adatokra alapozó francia kutatást is leellenőriztük, és tényleg mi szerepelünk az egyik összesítés élén, és másik két kategóriában is harmadik legjobbak vagyunk 18-ból.

Az Európa 18 országára kiterjedő kutatásban a szegénységet vizsgálták, méghozzá úgy, hogy a szegénységi adatokat a háztartástípusok szerint válogatták szét, azaz azt nézték, hogy mennyi a szegény azok között, akik többen élnek együtt egy családban, és mennyi azok között, akik egyedül élnek, azaz szinglik (vagy özvegyek). Két dologra kell rögtön az elején felhívnunk a figyelmet. Egyrészt ezek az adatok azért fontosak, mert világszerte trend, hogy az egy háztartásra jutó személyek száma egyre kevesebb, azaz egyre többen élnek egyedül, egyre több az egyszemélyes háztartás, egyre elterjedtebb a szingli életforma. Másrészt a kutatás definíciója szerint azokat a háztartásokat „fenyegeti az elszegényedés”, ahol az egy főre eső jövedelem nem éri el az adott országra jellemző átlagkereset 60%-át. Azaz a felmérés azt nem veszi figyelembe, hogy valószínűleg egészen más életszínvonalat jelent szegénynek lenni Magyarországon, mint szegénynek lenni Skandináviában.

Az egy háztartásban egyedül élők közül hány százalékot fenyeget az elszegényedés veszélye?

 1. Magyarország 13,2%
 2. Franciaország 16,8%
 3. Hollandia 17,6%
 4. Csehország 18,0%
 5. Belgium 18,8%
 6. Ausztria 22,1%
 7. Olaszország 24,3%
 8. Lengyelország 24,5%
 9. Spanyolország 25,7%
 10. Románia 26,7%
 11. Egyesült Királyság 27,0%
 12. Dánia 27,1%
 13. Görögország 27,2%
 14. Svédország 28,5%
 15. Németország 30,0%
 16. Portugália 30,1%
 17. Finnország 31,5%
 18. Bulgária 50,9%

Forrás: Inegalites.fr

A francia kutatók azt találták, hogy az egyszemélyes háztartásban élők közül Magyarországon csak 13,2%-ot fenyeget az elszegényedés, amivel a 18 vizsgált európai uniós ország közül mi vagyunk az elsők. A második helyezett Franciaországban ugyanez a szám 16,8%, Finnország pedig az utolsó előtti a maga 31,5%-ával, aminél csak Bulgária rosszabb, ahol az egyedül élők kb. felét fenyegeti az elszegényedés. Az uniós átlag 25%.

Meglepő lehet továbbá, hogy a gyerekeiket egyedül nevelők körében is az élmezőnybe tartozunk: az olyan magyar családok közül, ahol egy szülő tart el egy vagy több gyereket, 28,1%-ot fenyeget az elszegényedés. Itt is csak skandinávok tudnak megelőzni minket, Dánia 20%-kal és Finnország 22%-kal. És a harmadikok vagyunk a listán akkor is, ha azokat a családokat nézzük, ahol két felnőtt él együtt gyerek nélkül. Természetesen ebben a kategóriában a legkisebb az elszegényedés veszélye, a cseheknél csak 4,2%-uknak kell tartania a szegénységtől, Hollandiában 5,7%-nak, és azután megint rögtön mi következünk 5,9%-kal.

Az eddigi adatokból úgy tűnik, mintha Magyarországon alig lennének szegények, de emlékeztetünk mindenkit a definícióra: itt azt vizsgálják, hogy az adott ország többi lakójához képest ki számít még szegényebbnek vagy kevésbé szegénynek. Nálunk tehát az országos átlaghoz képest a szinglik vannak a legkevésbé lecsúszva, valamint az egyszülős háztartások és a gyerektelenek. Akiknél két szülőre két vagy három gyerek van, ott azonban már nem ilyen rózsás a helyzet a többi országhoz képest.

Az apa-anya-két gyerek felállású háztartásoknál Magyarországon 14,6%-ot fenyegeti a szegénység, és ezzel már egyáltalán nem vagyunk az élmezőnyben: 10 ország előz meg minket és csak hét olyan van, ahol még nálunk is rosszabb a két szülőből és két gyerekből álló családok helyzete. Ez a hét romló sorrendben Portugália, Lengyelország, Görögország, Bulgária, Olaszország, Spanyolország és Románia. A három vagy még több gyereket vállaló párok közül Magyarországon 27,8%-ot fenyegeti az elszegényedés veszélye, és itt eggyel még lejjebb vagyunk, mint az előző kategóriában, mert a fenti hat országból itt már csak 5 következik utánunk, míg Görögország 26,7%-kal előz minket.

Persze ebből nem szabad azt a következtetést levonni, hogy aki Magyarországon megházasodik, de főleg gyereket vállal, az el fog szegényedni, mivel valószínűleg inkább fordított az összefüggés. A kevésbé jómódúak azok, akik házasodnak és gyereket vállalnak, míg akinek van pénze az vagy nem is költözik össze senkivel, vagy ha mégis, kapcsolata megromlása után megengedheti magának, hogy megint különköltözzön, akár gyerekeit is magával víve.