horoszkóp

Csisztu elbukta helyreigazítási perét

dns
2005.09.09. 17:07
A Blikk nem köteles helyreigazítást közzétenni Csisztu Zsuzsa követelésére, aki azt sérelmezte, hogy a napilap egyik cikkében valótlan állításokat közölt Básty Istvánnal való kapcsolatáról, illetve a törökbálinti házról. Az újság kiadójának ügyvédje az állítások igazát igyekezett bizonyítani, az eljárást azonban a bíróság amiatt szüntette meg, mert nem a kiadót kellett volna perelni.

A Fővárosi Bíróság ítélete szerint a Blikk nem köteles helyreigazítást közzétenni a 2005. május 28.-án megjelent cikkében foglaltak miatt. Az ominózus cikk 'Pénzen vitáznak Básty és Csisztu ügyvédei' címmel jelent meg, amelyben Csisztu Zsuzsa szerint több valótlan, és a személyére nézve sértő információ szerepel, emiatt jogi képviselőjén keresztül sajtó-helyreigazítási pert indított a napilag kiadója, a Ringier ellen. A perben eljáró bíró, Dr. Kisbán Tamás megszüntette a pert, ugyanis ilyen esetekben nem a kiadót, hanem a szerkesztőséget kell perelni.

Kapcsolat és a törökbálinti ház

A per tárgyalása egyébként nem több mint másfél óra alatt lezajlott az alperes Ringier kiadó jogi képviselője Dr. Ligeti György, és a felperes Csisztu Zsuzsa ügyvédje, Móritz Balázs jelenlétében. A pert kezdeményező Csisztu a folyosói pletykák szerint a bulvársajtótól szerette volna távol tartani magát azzal, hogy nem jelent meg, habár a tárgyalást a Velveten kívül csupán a Blikk követte figyelemmel.

A per szempontjából csak néhány, az újságcikkben szereplő állítást emelünk ki. A Blikk újságírója nem sokkal Csisztu Zsuzsa és Básty István válóperének kezdete előtt arról adott hírt, hogy az egykori házaspár kis híján egy éve nem beszélt egymással, noha Básty többször megpróbálta felvenni a kapcsolatot a TV2 riporterével. Ugyanebben a cikkben a bulvárlap azt is közölte, hogy a házaspár elegáns, százmilliót érő törökbálinti házát - amelyből még tavaly nyáron elköltözött Csisztu - Básty a felesége nevére íratta, amíg ő maga megelégedett a haszonélvező jogával.

Ugyanakkor Csisztu kis híján egy éve nem száll be a házzal kapcsolatos, a cikkben meg nem jelölt kiadásokba. Ezeken az állításokon kívül a műsorvezető azt is sérelmezte, hogy a cikket író Sebes Erzsébet meg sem kereste őt azelőtt, hogy az általa igaznak vélt híreket megjelentette volna.

A magántitkok nem jelenhetnek meg

Az eljárás során Dr. Ligeti György a kereset minden pontját igyekezett igazolni. A bizonyítékok közül néhányról még a tárgyalás kezdete előtt külön felhívta a figyelmünket, hogy a magántitok védelme miatt nem hozhatjuk nyilvánosságra. Ezek az "érzékeny dokumentumok" többek közt arra vonatkoznak, hogy Básty és Csisztu találkozott-e, illetve a találkozások alkalmával érdemben tudtak-e egymással beszélni, valamint a törökbálinti ház tényleges tulajdoni viszonyaira.

A cikk szerzőjével kapcsolatos kérdések ugyanakkor nem tartoznak a magántitok közé, azt tehát közölhetjük, hogy a jogi képviselők ebben a vitában sem értettek egyet. A Ringier kiadót képviselő ügyvéd személyesen igazolta ugyanis, hogy a Blikk szerzője többször is megpróbálta elérni Csisztut, aki nem reagált a hívásokra. Dr. Móritz ezt követően arra hivatkozott, védencének telefonszáma titkos, és a szerző a nyilvános, mindenki számára elérhető telefonokon - a TV2 központi számán, és a Klub Rádió vonalán - nem hagyott üzenetet Csisztu Zsuzsának. Ennek igazolására kezdeményezte, hogy híváslistát csatoljanak az ügy dokumentumaihoz, amennyiben szükséges. Dr. Ligeti válaszában kitért arra, hogy Sebes ismeri a műsorvezető, és más közszereplők titkos számát, és azon próbálta elérni interjúalanyát nem sok eredménnyel. Erre kitért az újságcikkében is.

Csisztu titkos száma és az eljárás

A szövevényes ügy fejleményeit végső soron nem befolyásolták a magántitoknak minősíthető dokumentumok, sem az, hogy a napilap újságírója milyen telefonszámokon, hányszor próbálta elérni az ügy felperesét, a bíróságnak pusztán formai kifogásai voltak. Dr. Móritz Balázs ugyanakkor hivatkozott arra, a sajtó-helyreigazítást a szokásos módon kezdeményezték.

Elsőként a Blikk főszerkesztőjének, Fejes Gábornak juttatták el a közleményüket. Ilyen esetekben a helyreigazítást 8 napon belül a sérelmes közléssel azonos helyen kell közzétenni, de a főszerkesztő ezt nem tette meg, mivel szerinte a lap valós állításokat közölt. Csisztu Zsuzsa másik kifogásának - a személyét érintő dehonesztáló kijelentések - orvoslására pedig nem a sajtó-helyreigazítás a mód. Megkérdeztük az Index jogi szakértőjét, aki elmondta, személyiségi jogainak sérelme miatt a műsorvezető személyiségi jogi pert indíthat, amelyben a jogsértés megállapítása mellett nem vagyoni jellegű kártérítést ítélhetnek meg számára. A magántitkainak megszellőztetése pedig még egy külön per tárgya lehetne, de tudomásunk szerint Csisztu Zsuzsa nem élt ezekkel.

A házasság válsága

Csisztu Zsuzsa azt követően változtatta meg a telefonszámát, hogy házasságának válsága a bulvársajtó legkedveltebb témáinak egyike lett. Noha a TV2 műsorvezetője csak néhány alkalommal vállalta, hogy nyilatkozik a témáról, többször beszélt arról, hogy az újságírók zaklatják. Tavaly júliusban Csisztu kapcsolata végleg megromlott a férjével, Básty Istvánnal, majd elköltözött a törökbálinti házból, ahol együtt éltek. Azóta több helyen, gyakorta egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg a házaspárról.

Egyes cikkek szerint a műsorvezetőnek már azelőtt is viszonya volt Dr. Kecskés Norberttel, hogy a férjétől elköltözött volna. Más értesülések szerint a férj magatartása vált egyre durvábbá a feleségével szemben, ezért is romlott meg a viszonyuk oly mértékben, hogy azóta sem tudnak egy légtérben tartózkodni.

Az idén nyár elején kezdődő válóperükön sem jelentek meg egy időben, sőt, kifejezett kérésük volt, hogy a bíróság külön hallgassa meg őket, mint arra Dr. Móricz is utalt a sajtó-helyreigazítási perben. A válóper egyelőre még nem zárult le, Csisztu és Básty ugyanis nem tudott megegyezni a vagyoni kérdésekben. Minderről folytatásokban értesülhettünk már a lapokban, amit a műsorvezető a kezdetektől fogva nehezményezett. 2005 februárjában arról beszélt, ezúttal betelt a pohár, és sajtóközleményt adott ki.

Februárban betelt a pohár

"Minden olyan sajtóorgánum, amely sértő, lealacsonyító vagy hazug tényállításaival, magánéletem féligazságokon alapuló támadásaival a személyemet, jó hírnevemet és becsületemet megsértette, számolhat azzal, hogy mind az elmúlt idők során elkövetett, mind a jövőben hasonló szellemben írandó cikkeik nyomán elégtételt követelek" - fogalmazta meg a közleményben. A Blikkben ugyanakkor három hónappal később jelent meg az a cikk, amelyik miatt Csisztu pert kezdeményezett. Az ügyben eljáró Dr. Kisbán egyébként az ítélet indoklásában arra is kitért, Csisztu Zsuzsa magánéleti válságát és vagyoni vitáját nem egyedül a Blikk követte, hanem számos hazai sajtóorgánumban megírták.