Felix Pryor amerikai történész "I. Erzsébet élete levelekben" című, a University Of California Press gondozásában megjelent kötetében kapott helyet az angol királynő és IV. (Rettegett) Iván cár levelezésének egy gyöngyszeme, amely ékesszólóan bizonyítja, hogy a legnagyobbak is csak emberek.

Iván cárt 1570-ben egyre jobban nyugtalanították az ellene szövődő ármányok, ezért úgy tervezte, hogy egy időre elmegy Angliába, és a trónt átadja egy bábkirálynak. Ez életrajzaiból régóta ismert. Azt azonban, hogy a menedékjogom kívül Erzsébet kezét is megkérte, csak Pryor kutatásai fedték fel.

A királynő nem elégedett meg azzal, hogy elutasította a kérőt, külön gondja volt arra, hogy meg is sértse: tudatta vele, hogy csak akkor fogadják a Csatorna túlsó oldalán, ha maga állja utazása és angliai tartózkodása költségeit. Iván cár felháborodott válaszlevelében "vén cselédnek" nevezi a királynőt, akit "bárdolatlan tanácsadók és durva kereskedők" tartanak hatalmukban - idézi a tanulmányból a Corriere della Sera című milánói napilap.