A történelem talán egyik legszomorúbb eseményéhez kapcsolódik ez a nap.

Kik azok az aprószentek?

A Biblia szerint amikor Heródes meg akarta öletni az újszülött Jézust, Betlehem környékén minden fiú csecsemőt lemészároltatott. Ezeket az áldozatokat nevezzünk aprószenteknek, az ő napjuk december 28-a már 1500 óta. Számos gyerekeknek szóló népszokást is tartanak ezen a napon.

Népszokások

„Szófogadó légy, jó légy. Ha lenek küldenek, főnek menj, ha főnek küldenek, lenek menj!” – szól a mondóka, amelyet a fiúgyermekek megvesszőzése közben szoktak elmondani, legalábbis egy, a második világháborúig élő hagyomány szerint. A legtöbb európai országban, köztük magyar nyelvű területeken volt jellemző ez a népszokás, amely során a házról házra járó legények a lányokat, másutt az egész családot, sőt még az állatokat is megcsapkodták frissen vágott vesszővel, hogy így a rossz szellemek ne lehessenek rájuk hatással, és a jövő évben minden szerencsétlenség elkerülje őket.

Ezen a napon teszik fel azt a kérdést, hogy hányan voltak az aprószentek, amire, ha nem tudjuk a választ vagy nem felelünk azonnal, akkor kikaphatunk. A bibliai történetből azonban nem derülnek ki pontos adatok és minden területen eltérő a helyes megfejtés. Egyesek szerint 365 vagy 144 ezer, de az is elfogadható válasz, ha azt mondjuk, minden sarokban egy szakajtóval.

Eredet

Mint keresztény ünnep, az aprószentek egészen a római korhoz vezethető vissza, ugyanis akkoriban ezen a napon ajándékozták meg a gyerekeket. Szokás volt a vesszőzni járó fiúknak némi diót, mogyorót vagy pénzt adni. Valójában azonban a gyerekeknek kitalált mókás játékok sem feledtetik, hogy egy szörnyű tragédiához kapcsolódik ennek a napnak az eredete. A történelem egyik legszomorúbb ünnepe számos festőt, írót is megalkotott az idők folyamán.

Arany János Ráchel siralma című versében például a következőket írja:

„Temetés lesz holnap. Jertek el, oh jertek! Látogassuk együtt a temetőkertet; Nem irtózom többé; Fektessük le halvány gyermekimet szépen – Kik alusznak immár az Úrnak kezében, Fiaitok közzé. Íme, a szép tavasz kiesett az évből, Egy nemzedék holt ki az emberiségből, Nyugszik temetőben; Serdül Bethlehemnek, felnő számos ifja: De egynek se lészen születése napja E két esztendőben. ”

(Bien)

(Borítókép: Kalocsai ház. Illusztráció: Getty Images)