Az éghajlatváltozás káros hatásai egyre több embert érintenek, s mind többen tesznek is ellene

2010.02.01. 10:52 Módosítva: 2010.02.01. 17:07
A II. Magyarországi Klímacsúcs célja, hogy valódi párbeszéd alakuljon ki a résztvevők között és lehetőséget teremtsen a kérdéses álláspontok ütköztetésére és tisztázására. A konferencián olyan előadók is megjelennek, mint Dr. Zágoni Miklós, aki a klímaváltozással kapcsolatos alternatív álláspontját is bővebben kifejti.

A környezetvédelem vitathatatlanul fontos dolog, csakúgy, mint a fiatal generáció környezettudatos nevelése. Ehhez azonban nem elég néhány szelektív hulladékgyűjtő sziget létesítése: a kézzel fogható eredményekhez szemléletváltásra, és közös cselekvésre van szükség, amely nem jöhet létre hatékony szervezés nélkül. Ezért hívták életre 2009 februárjában a Klíma Klub-ot, amely néhány lelkes civil összefogásából, mára meghatározó nonprofit szervezetté vált.

A Klíma Klub az egész Földet fenyegető éghajlatváltozás lefékezését, s annak káros hatásainak megelőzését tekinti céljának, olyan fontos ügyeknek szentelve figyelmet, mint az ivóvíz-védelem, a kihalással fenyegetett állatfajok és növények védelme, vagy a szűkebb lakókörnyezet élhetőbbé, tisztábbá tétele. Ezeket a célokat a politikai, a gazdasági és a tudományos élet, valamint a civil szervezetek képviselői közötti párbeszéd kezdeményezésével, és a közvéleményt, a lakosságot megmozgató akciókkal igyekeznek elérni, különös hangsúlyt fektetve a fiatal korosztály bevonására.

A feladat nem egyszerű, hiszen az éghajlatváltozásról, illetve az azt kiváltó hatásokról nemcsak a politikusok, hanem a szakemberek véleménye is megoszlik. Ezt jól szemléltette az ENSZ tavaly decemberi koppenhágai klímakonferenciájának kudarca. Az álláspontok ütköztetése, és párbeszéd nélkül azonban nincs továbblépés, ezért a Klíma Klub immár második alkalommal rendezi meg a Magyarországi Klímacsúcsot, a szakma legnevesebb hazai és külföldi előadóinak részvételével.

A február 19-i konferencia témája – a koppenhágai események fényében – a környezettudatos gondolkodás előre mozdítása a fenntartható fejlődés érdekében, lehetőséget teremtve a véleménycserére a tudomány, a gazdaság és a politikai élet magas rangú képviselői között.

A II. Magyarországi Klímacsúcs megnyitóbeszédét tartó Szili Katalin, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tiszteletbeli elnöke után felszólal többek között Szabó Imre Környezetvédelmi és Vízügyi miniszter, Ürge-Vorsatz Diana klímakutató, Bozó László, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, Dr. Kerekes Sándor, a Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos és oktatási rektorhelyettese, Bencsik János  országgyűlési képviselő , Páldy Anna, az Országos Környezetegészségügyi Intézet mb. főigazgató helyettes főorvosa, de ott lesz Zágoni Miklós fizikus is, aki egyetért a környezettudatos gondolkodás népszerűsítésével, mégis fontosnak tartja a tudományosan megalapozott, de a mai trendeknek esetleg ellentmondó álláspontok megvitatását is.

„A Klíma Klubnak nagyon nagy érdeme van abban, hogy teret biztosít az alternatív tudományos gondolatoknak – mondja Dr. Zágoni Miklós fizikus. – Noha a mozgalom annak idején a klímaváltozás ellen indult, mára ők is felismerték, hogy a tudományt nem lehet meggátolni az előrelépésben, sőt, a Klíma Klub egyik fontos szerepe lett, hogy a diverzifikált tudományos álláspontoknak teret adjon. Így tudom én is elmondani – sok más vélemény között – a magam álláspontját az éghajlatváltozásról, és a globális felmelegedésről, amely a legújabb kutatások szerint az emberiség által nem is annyira befolyásolható folyamat. A környezetvédelem ennek ellenére nagyon fontos, de a harcot nem a széndioxid, hanem a korom, a füst, a pernye illetve a szén és az olaj elégetése közben a légkörbe kerülő savak ellen kell folytatnunk. Ahogy az is fontos, hogy ne dobáljuk ki a használt akkumulátorokat, s ne hagyjunk magunk után száz, meg ezer évekig megmaradó szeméthegyeket, vagy, hogy keressük a tiszta és megújuló energiaforrásokat.”

A Klíma Klub nem csak szakmai fórumok, tudományos eszmecserék, konferenciák szervezésével tesz az élhetőbb környezetért. Tagtoborzó rendezvényeik, szemétszedési akcióik, faültetési, Klímaerdő telepítési programjaik, workshopjaik a lakosság minden csoportját megmozgatják, s rengeteg fiatalt nyernek meg a környezettudatos gondolkodás ügyének. Az embereket egyre jobban foglalkoztatják az éghajlatváltozás hátterében álló okok, és érdeklődve vesznek részt a Klíma Klub munkájában.

Varga Dávid
Varga Dávid

Varga Dávid, a Klíma Klub titkára nyilatkozatában elmondta: „Örülünk neki, hogy a II. Magyarországi Klímacsúcs az elsőhöz hasonlóan legalább egy rövid időszakra rá tudja irányítani a különböző társadalmi rétegek figyelmét a környezetudatos gondolkodás és cselekvés fontosságára, azonban sajnos Magyarországon ennél többre van szükség. A Klíma Klub különösen fontos feladatának tekinti, hogy az emberek ne csak pár hétig, de az egész éven át foglakozzanak ezzel a kérdéssel. Hiszen csak úgy lehet valós eredményeket elérni, ha az érintett rétegek saját lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek és aktívan szerepet vállalnak egy élhetőbb, környezettudatosabb  jövő kialakításában. És bár a II. Magyarországi Klímacsúcson elsősorban a politikai, gazdasági és tudományos élet képviselteti magát, az élő internetes közvetítésnek köszönhetően iskolák, idősebbek és fiatalok is bekapcsolódhatnak virtuálisan a plenáris illetve szekcióülésekbe. A Klíma Klub a konferecia megkezdéséig több lakossági figyelemfelhívó akciót is kezdeményez, melynek szintén az a célja, hogy az emberek a mindennapokban is találkozzanak a környezettudatosságot fontosnak tartó társaikkal és közösen együtt mindenkit arra bíztassanak, hogy igenis tenni kell a környezetünkért.

www.klimaklub.hu