A gyermekek növekedése a fejlődő országokban szorosan összefügg a családok ivóvízellátásával és a csatornázottsággal - állapította meg egy Peruban folytatott vizsgálat, amelyről a Lancet című brit tudományos folyóirat legfrissebb száma közölt beszámolót.
A baltimore-i John Hopkins egyetem William Checkley vezette kutatócsoportja Lima közelében, Pampas de San Juan településen tanulmányozta 230 gyerek testmagasságát és azt, hogy milyen környezetben élnek. A legrosszabb körülmények között élő kétéves gyerekek, akiknek családja sem folyóvízzel, sem latrinával nem rendelkezett, átlag egy centiméterrel alacsonyabbak voltak, mint az ugyanolyan korú, de folyó vizes, csatornázott lakással rendelkező családokban élő 58 társuk. A víztárolás higiéniai körülményei ugyancsak igen fontosak.

Mivel a vízszolgáltatás rendszertelen, Pampas de San Juanban mindenki tárol vizet, de a zárt edényekben történő higiénikusabb tárolás csökkenti az e településen gyakori hasmenéses megbetegedések számát. A folyó vízzel rendelkező, de nem csatornázott, és a vizet rossz higiéniai körülmények között tároló 133 család helyzetének tanulmányozásából kitűnik, hogy ezekben a kétéves gyerekek átlag 1,8 centiméterrel kisebbek azoknál a társaiknál, akik csatornázott lakásban élnek, és megfelelő edényekben tartalékolják a vizet - az előbbieknél gyakoribb, az utóbbiaknál ritkább a hasmenés.

A kutatók úgy találták, hogy a szülők egy főre eső jövedelme és iskolázottsági szintje nem változtat a vízellátás és a csatornázottság, illetve a gyermekek magassága közötti összefüggésen.

A gyermekek növekedése táplálkozásuktól függ, amelyet nagymértékben befolyásolnak a hasmenések - még a rendszeres enyhe hasmenés is kihat szellemi képességeikre és jövendő szociális beilleszkedésükre. Mindebből William Checkley arra következtet, hogy javítani kell a fejlődő országokban a vízellátást és a szaniter-berendezéseket.