Keresetet nyújtott be a Háttér Társaság a Károli Gáspár Református Egyetem ellen, a január 27-én hatályba lépett: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján. Az per előzménye, hogy az egyesület a törvény életbelépését megelőzően, nyílt levélben szólította fel az egyetemet, hogy még a törvény életbelépése előtt vonja vissza az egyetem Kari Tanácsának állásfoglalását.

Keresetében a Háttér többek között arra kéri a bíróságot, hogy állapítsa meg: az egyetem megsértette a homoszexuális kisebbség egyenlő bánásmódhoz való jogát, kötelezze az intézményt, hogy közleményben fejezze ki sajnálkozását a jogsértés elkövetése miatt.

Ezen kívül kötelezze az egyetemet 1 millió forint értékű nem vagyoni kár vagy közérdekű célra fordítható bírság megfizetésére.