A Fehér Ház másfél milliárd dolláros segélyt ígér a házasság megromlott intézményének kijavításához - írta a New York Times.

A 90-es években kötött amerikai házasságok közül majdnem minden második válással végződött. A Missouri Egyetem nemrég nyilvánosságra hozott tanulmánya szerint a 70-es években született amerikai nők 41 százaléka már elvált, vagy el fog válni. Kimutatták azt is, hogy a legalább harminc évi együttélés után felbomló házasságok aránya 1990 óta megduplázódott: 5-ről 10 százalékra emelkedett. A házasság intézményének romlását számon tartók nem mulasztják el hozzátenni, hogy immár az azonos neműek egybekelésének törvényesítése is tény, hiszen Massachusetts állam Legfelsőbb Bírósága elismerte ezt a jogot.

Ilyen helyzetben George W.Bush a családok védelmezőjeként tűnhet fel az amerikai átlagpolgár előtt, s ehhez hatékony érvei is vannak: hűséges férj, rendezett a családi élete, leányainak nevelésére gondot fordított. "Az elnöknek az a szándéka, hogy felkeresi a különböző egyházakat és házasságkötésre buzdítja a fiatalokat. A középiskolákat, egyetemeket felkéri, hogy szervezzenek előadássorozatot a jó házastársi kapcsolatokról, továbbá pénzbeli támogatást nyújt a szegény házaspároknak" - tudatta a Fehér Ház a tervezett segélyprogram indulását.

Indoklásként elhangzott, hogy az elnök szerint sokan azért vallanak kudarcot, mert felelőtlenek, nem készülnek fel megfelelően a közös problémák rendezésére és nem vallásosak. A boldog amerikai házasság választási ígéretének vegyes a fogadtatása. Timothy Casey, egy nőszervezet ügyvédje szerint: "Ha George W.Bush tenni akar valamit a házasságok megmentéséért, akkor kezdje munkahelyek teremtésével és a szociális biztonság megalapozásával."