IQ alapján osztályoznák a brit gyerekeket

MTI
2004.03.08. 10:48
Megszüntetné az osztályokat a brit iskolákban Tony Blair kormánya. Ha a brit parlament elfogadja a javaslatot, alapjaiban rendül meg, alakul át a brit iskolarendszer.
Az angol lapok vezető helyen ismertetik a tervet, amelynek lényege, hogy a gyerekek ne az életkoruk szerinti osztályokban tanuljanak, hanem a szellemi képességüknek, intelligencia szintjüknek megfelelő csoportokban. "A javasolt tanulmányi rendszer az értelmi szint szerinti beosztást követi a diákok életkorán alapuló, eddigi osztályszisztéma helyett" - indokol a hivatalos előterjesztés.

Az elgondolás lényege tehát az, hogy egy szellemileg kiemelkedő képességű diák az életkoránál idősebb társaival tanulna együtt. Aki viszont a felkészülés során nem képes elérni a meghatározott szintet, nála fiatalabbakkal kerülne egy csoportba, így biztosítanák számára a felzárkózáshoz szükséges időt és körülményeket.

Kritikával fogadták a tervet

A meglepő tervet elsőként ugyan teljes támogatásáról biztosította az oktatásügyi államtitkár, a kontinensen azonban kritikával fogadták. Francia vélemény szerint a brit javaslat aggasztó maximalizmussal járhat. A diákok előmenetele ugyan számos szempontból független az életkoruktól, de nem lehet egyetlen érvvel vállalni az elszigetelés kockázatát.

"Ha az ész háromszázzal fut óránként, a gyomor és a szív nem ugyanazzal a sebességgel követi. Az iskolának nem csupán az intelligencia szempontjainak kell megfelelnie, hanem az egyén társadalmi beilleszkedését is segítenie kell a külső, affektív és a belső, emotív hatások alakításával. Ezeknek összhangban kell lenniük a gyerekek életkorával" - nyilatkozta egy olasz professzor.

Figyelemre méltó a Blair-kormány egyik korábbi oktatásügyi javaslata is. Eszerint 2011-ig egyetlen diploma kiadásával váltanák fel az érettségi vizsgát a brit középiskolákban.