Az Alkotmánybíróság (AB) szerint nem ütközik az alaptörvénybe a családi támogatásokról szóló törvénynek az a paragrafusa, amely nem írja elő a visszamenőlegesen megállapított támogatás utáni késedelmi kamat kifizetését - erről a testület hétfői döntéséről közleményben tájékoztatta az MTI-t.
Mint már korábban írtuk, a Legfelsőbb Bíróság júliusban úgy döntött, az 1998 és 2002. március 7-e között gyesen lévő kismamákat megilleti a gyes mellett a havi 6700 forintos jövedelempótlék is. Az ügyet három kismama robbantotta ki, akik pert indítottak elmaradt járulékaikért, és a bíróság jogosnak ítélte követelésüket. Az ítélet szerint azonban kamat nem jár az elmaradt összeg után. A per előzménye, hogy hét évig elfelejtettek hatályon kívül helyezni egy jogszabályt, amelynek alapján havi hatezerhétszáz forint jövedelempótlék járt volna a kismamáknak a gyes mellett.

A kismamák jövedelempótlékának ügyében a beadványt jegyző két Somogy megyei ügyvéd soron kívüli eljárást kért tavaly szeptemberben az Alkotmánybíróságtól. Indítványuk szerint diszkriminatív az 1998-ban elfogadott jogszabálynak az a bekezdése, amely nem írja elő késedelmi kamat fizetését, ha a családtámogatási igény elbírálása után kiderül, hogy azt alaptalanul utasították el, vagy alacsonyabb összegben állapították meg.

Alkotmányellenesnek tartják

Az elmaradt pótlékok kifizetését októberben kezdte meg a Magyar Államkincstár, összesen mintegy háromszázezer kismamának járt összesen mintegy harmincmilliárd forint. Az egyik ügyvéd, Radovics Csilla a beadvány akkori indoklásaként elmondta: "Álláspontunk szerint a Legfelsőbb Bíróság egy alkotmányellenes jogszabály alapján döntött arról, hogy öt év helyett csak három évre visszamenőlegesen, kamatok nélkül jár a kismamáknak az elmaradt jövedelempótlék".

Nem diszkriminatív

Az Alkotmánybíróság hétfői döntése szerint nem jogellenes a családi támogatásokról szóló törvény azon rendelkezése, mely nem határoz meg késedelmi kamatot az elmaradt támogatásokra. "Az AB megállapította, hogy a törvény 38. paragrafusának 1. bekezdése nem ütközik az Alkotmány 70/A 1. bekezdésében foglalt diszkrimináció tilalmába" - áll a közleményben.

A családi támogatásokról szóló törvény említett szakasza kimondja: "Ha az igény elbírálása után megállapítást nyer, hogy az igényt jogszabálysértő módon elutasították, vagy alacsonyabb összegű ellátást állapítottak meg, illetőleg folyósítottak, úgy a jogszabálysértés megállapításától visszafelé számított három éven belül járó összeget ki kell fizetni". Kamatot nem említ a jogszabály.