A nők is félredugnak. Csak kevésbé.

2007.07.09. 20:35
Szexuális életünkkel kevésbé vagyunk elégedettek, mint párkapcsolatunkkal. A férfiak különösen. Talán ezért lép félre közel 50 százalékuk. Hűségkérdőívünket több mint nyolcezren töltötték ki.

Úgy tűnik, Önöket ugyanannyira érdekli a hűtlenség témája, mint olvasótársaik szexuális élete, hiszen párkapcsolatuk titkait fürkésző kérdőívünket ismét több mint tízezren töltötték ki.

Demográfiai adatok
A több mint tízezer kitöltő közül sajnos néhányan csak egy-két kérdésre válaszoltak, vagy - az instrukciót figyelmen kívül hagyva - egyedülállóként vágtak neki a teszt kitöltésének, így végül 8349 ember adatait vetettük elemzés alá. Kérdõívet kitöltõ olvasóink 71 százaléka 20 és 35 év közötti. Nem reprezentatív vizsgálatunkban a nemi megoszlás nem volt kiegyenlített: a férfiak 68, míg a nõk 32 százalékban képviseltették magukat a mintában. Olvasóink 67 százalékban felsõfokú végzettséggel és 30 százalékban érettségivel rendelkeznek, a maradék 3 százalékot az általános iskolát és a szakmunkást végzõk tették ki. A kérdõívet kitöltõ olvasóink több mint fele él kapcsolatban, 42 százaléka házas, és 20-an megözvegyültek. A válaszadók 2,4 százaléka biszexuálisnak, 1,1 százaléka pedig homoszexuálisnak vallotta magát.

Párkapcsolati elégedettség és a mazochizmus

Olvasóink több mint a fele élt már öt évnél hosszabb ideig egy párkapcsolatban, 12 százalékuknak nem volt két évnél hosszabb viszonya. A pszichológia mai állása szerint azok az emberek, akik harmincéves korukig nincsenek túl egy, legalább két évig tartó viszonyon, kisebb eséllyel indulnak a párválasztásért folytatott harcban. Ez olvasóink 1,4 százalékára igaz.

Ha Ön jelenleg párkapcsolatban él, esélyes, hogy több mint három éve már együtt van párjával, erről ugyanis a válaszadók 63 százaléka számolt be. Olvasóink közel negyede 1-3 éve, 14 százaléka pedig egy évnél rövidebb ideje találta meg párját. Szerencsére, Önök elég jól érzik magukat párkapcsolatukban, ugyanis 5 fokú elégedettség skálánkon átlagosan 3,9 pontra értékelték kapcsolatukat. A válaszadók egy kis csoportja (3 százaléka) azonban csupán 1 pontot ítélt kapcsolatának. A megelégedettség a nemtől ugyan nem, de a párkapcsolat hosszától függ egy hangyányit. A legboldogabb párok azok közül kerültek ki, akiknek fél évnél hosszabb, de két évnél rövidebb ideje tart a viszonyuk.

Ha már jól érzik magukat, azt általában ki is fejezik partnerüknek. A válaszadók valamivel több mint fele naponta biztosítja párját szerelméről, ők egyébként az átlagnál elégedettebbek is a kapcsolatukkal. Olvasóink közel 20 százaléka ha nem is naponta, de hetente, 9,5 százalékuk pedig legalább havonta biztosan tesz olyan gesztust, amivel megerősíti a kapcsolatot. A válaszadók 7 százaléka feleslegesnek tartja érzelmei kifejezését, ők úgy vélik, a másik szavak és tettek nélkül is tisztában van érzelmeikkel. Ez a hozzáállás inkább férfiolvasóinkat jellemzi, a nők ugyanis csak 4 százalékban képviselik ezt az álláspontot. Megerősítés szempontjából a legkisebb csoportot (5 százalék) azok teszik ki, akik egyszerűen nem szeretik párjukat, így nincs is mit kifejezniük. Nem meglepő módon ők a legelégedetlenebbek.

Az együtt eltöltött évek számával változik a másiknak adott visszajelzések mértéke is. Akik fél évnél rövidebb ideje élnek kapcsolatban, azok 62, akik több mint három éve, azok 48 százalékban fejezik ki naponta érzéseiket. A hosszabb idő alatt valamivel (4 százalékkal) nő azok száma, akik már feleslegesnek tartják a megerősítést, viszont csökken (3 százalékkal) azoké, akik nem szeretik a másikat. Nyilván kevés mazochista olvasónk van. Ez megnyugtató.

Romantika és fenyítés

Olvasóink 62 százaléka romantikus alkat, úgy gondolják, létezik életre szóló párkapcsolat félrelépés nélkül. Önök tehát annak ellenére hisznek a hűségben, hogy 54 százalékuk sejti, vagy biztosan tudja, hogy csalták már meg. Hogy mi számít hűtlenségnek? Leginkább az, ha párjuk lefekszik valaki mással. Ha csak szerelmes lesz, az kevésbé zavarja Önöket. A válaszadók közel fele egy csókot is hűtlenségnek vél; 31 százalékuk a plátói találkákat, 3,5 százalékuk már a félrelépés gondolatát is elítéli. Olvasóink 8 százaléka a struccpolitika híve. Nekik csak az számít megcsalásnak, ami kiderül.

Önmagukat kevésbé (45%), partnerüket azonban inkább féltékeny típusnak gondolják (51%). A nőknek valamivel több oka van izgulni, hiszen a válaszadó férfiak 41 százaléka már megcsalta partnerét, míg a nőknek csak 30 százaléka lépett félre. Mindkét nem képviselői 12 százalékban vallották be, hogy ugyan hűtlenséget végül nem követtek el, de közel jártak hozzá. Akadnak olyanok is, akik csak egyszer léptek félre: a férfiak 9, míg a nők 11 százaléka tartozik ebbe a csoportba. A pasik leginkább az alkalmi kalandokat kedvelik, legalábbis ez következik a 18 százalékos válaszadási arányból, míg a nők a félrelépésnek ezt a formáját csak 9 százalékban gyakorolják. Szeretőt mindkét nem ugyanolyan arányban tart. Minden tizedik olvasónk mellett fenntartanak párhuzamos kapcsolatot.

Az emberek nagy része (78 százalék) hűséges típusnak tartja magát, bár 42 százalékuk esetében előfordult már, hogy félreléptek. Olvasóink 14 százaléka bevallottan hajlamos a hűtlenségre, 8 százalékuk pedig még soha, egyetlen kapcsolatában sem volt hűséges.

Ön mit tenne, ha megcsalnák? 40 százalék esély van rá, hogy megbocsátana. Legalábbis eredményeink ezt mutatják. Olvasóink 46 százaléka ebben a helyzetben azonnal szakítana, de 16 százalékuk adna esélyt rá, hogy párja kiengesztelje. A többieket vagy nem érdekelné, vagy megbosszulnák a hűtlenséget. Az emberek 2 százaléka fizikailag is bántalmazná partnerét ebben a helyzetben, és ami a legmeglepőbb, hogy erre a nők kétszer valószínűbben hajlamosak.

Az utolsó dugás és a kísérletező kedv

Adatainkból kiderül, hogy Önök kevésbé elégedettek szexuális életükkel, mint párkapcsolatukkal, ugyanis egy ötfokú skálán csak 3,56 pontot adnak maguknak. A férfiak a nőknél kevésbé elégedettek, bár a két nem között csak 0,3 pontnyi különbséget találunk. Úgy tűnik, leginkább a fél évnél hosszabb, de egy évnél rövidebb párkapcsolat kedvez a szexnek, itt találjuk ugyanis a legmagasabb (4,1 pontos) elégedettséget. A párkapcsolatban eltöltött idő függvényében az elégedettség folyamatosan zuhan. A három évnél régebben együtt élők már csak 3,3 pontot adtak nemi életüknek.

Nemcsak a szexuális, de a párkapcsolati elégedettséggel is szorosan összefügg, hogy mikor szexeltünk utoljára. Olvasóink negyede a kérdőív kitöltése előtti 24 órában lefeküdt partnerével. Ők szexuális életüket 4,2, párkapcsolatukat 4,3 pontra értékelték. Az emberek valamivel több mint a fele az elmúlt héten biztosan dugott, 13 százalékuknak ez csak az elmúlt hónapban jött össze. Olvasóink kilenc százaléka pedig fél évnél régebben feküdt le párjával. A legrosszabbnak azok ítélték viszonyukat, akik már nem is emlékeznek arra, mikor szeretkeztek utoljára. Ők csupán 2,5 pontot adtak szexuális életüknek.

A nemi élet értékelése azon is múlt, hogy milyen irányba változott a szex a párkapcsolatban eltöltött idő függvényében. A válaszadók 13,5 százaléka számolt be arról, hogy szexuális élete rosszabb, mint a kapcsolat elején: ők párkapcsolatukat átlagosan 2,9-re, míg nemi életüket 2,1-re értékelték. Ez szó szerint elégedetlenséget jelent. Az olvasók ötödének viszont javult a szexuális élete, így ők párkapcsolatukat és szexuális életüket egyaránt magasra, 4,3-ra értékelték. A szex mennyiségének csökkenését, de minőségének javulását az emberek 45, ennek fordítottját 1,5 százaléka tapasztalta meg. A maradék 20 százalék változást nem nagyon érzékelt, legfeljebb unalmasabb lett dugni a másikkal.

Olvasóink valamivel több mint fele (51 százalék) semmilyen szexuális problémát nem tapasztalt kapcsolatában. A válaszadók ötödének azonban lelki, 10 százalékának pedig fizikai problémák nehezítik nemi életét. A többiek pedig nem kívánják, vagy egyszerűen unják a szexet a másikkal.

Az unalom elkerülésére sok módszer áll rendelkezésre, ezeket Önök is előszeretettel használják. Vagy ha nem, hát szeretnék, legalábbis 32 százalékban. Olvasóink harmada használ partnerével szexuális segédeszközöket, negyede dugott már nyilvános helyen, 10 százalékuk vett már részt szerepjátékban, vagy kötözte már meg partnerét. Önök aktuális partnerkapcsolatukban legkisebb valószínűséggel a harmadik felet, a domina játékokat és a szvingerezést tapasztalták meg. A válaszadók egynegyede azonban semmi ilyesmire nem kíváncsi. Nekik úgy jó minden, ahogy van.