horoszkóp

Nemkívánatosnak tartják munkahelyén a HIV-fertőzött nőt

2007.10.29. 17:17
Judit HIV-fertőzött. Munkahelyén kiutálják. Albérletben nevel egyedül két kamaszt. Ön hajlandó neki segíteni?

Kovács Zoltánné Juditot, akit férje állítólag szándékosan fertőzött meg HIV vírussal, kollégái nemkívánatosnak tartják és főnöke felkérte, hogy adja be a felmondását. "Ha ezt nem teszem meg magamtól, a kollégáimmal együtt ellehetetlenítik a munkakörülményeimet, és hamarosan én magam akarok majd menekülni" - írja blogjában .

A 48 éves nő albérletben él két kamasz gyermekével, akiket egyedül nevel. A lánya 16, fia 18 éves. Mindketten szeretnének továbbtanulni. Kérdéses, hogy az asszony anyagi körülményei ezt lehetővé teszik-e. Legutóbbi blogposztjában ugyanis arról ír, nem tudja mi lesz, ha ott kell hagynia a munkahelyét. Ki alkalmazna egy 48 éves HIV-fertőzött asszonyt? Aki egyébként reklámmenedzser és anyanyelvi szinten beszél németül. Ha ön tud segíteni Juditnak, írjon nekünk. Ráférne a támogatás.

Sose volt még ennyire durva?

Dr. Gombos Annamária, az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa kérdésünkre elárulta, kimondottan e védett tulajdonság miatt jogsértést megállapító határozatuk mindeddig nem volt, de fordulhatnak hozzájuk az ügyfelek, ha betegségük, HIV pozitívságuk miatt hátrányos megkülönböztetés éri őket. „A kérelmezőnek ezen esetben valószínűsítenie kell, hogy rendelkezik valamely védett tulajdonsággal, és hogy hátrány érte. A hatóság akkor tudja megállapítani, hogy hátrányos megkülönböztetés történt, ha a betegség és a hátrány között ok-okozati összefüggés van. A kérelmező kedvezőbb helyzetben van, a – jelen esetben – hölgynek valószínűsítenie kell, hogy védett tulajdonsággal rendelkezik, és amennyiben kézhez kapta a felmondást, hogy hátrány érte. A munkáltatót terheli a kimentési bizonyítás, azaz hogy nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét, például hogy nem a HIV pozitívsága miatt bocsátotta el a munkavállalót. A sértett a hatóságon kívül bírósághoz is fordulhat.”

Amennyiben úgy gondolja, támogatná Juditot és harcát a HIV-fertőzés ellen, ezen a számlaszámon megteheti: 11702036-20713869 .

2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

1. § Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni.

2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni…

Hátrányos megkülönböztetés:

8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt egészségi állapota miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

Eljárás e törvény megsértése esetén:

16. § (1) Ha a hatóság megállapította az e törvényben foglalt, az egyenlő bánásmód követelményét biztosító rendelkezések megsértését

a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,

b) megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását,

c) elrendelheti a jogsértést megállapító jogerős határozatának nyilvános közzétételét,

d) bírságot szabhat ki,

e) külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat.

A meghatározott jogkövetkezményeket az eset összes körülményeire - így különösen a sérelmet szenvedettek körére, a sérelem következményeire, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására és a jogsértő teljesítőképességére - tekintettel kell meghatározni.

A kiszabott bírság összege ötvenezer forinttól hatmillió forintig terjedhet. Ha a hatóság megállapította, hogy az arra kötelezett munkáltató elmulasztotta az esélyegyenlőségi terv elfogadását, felszólítja a munkáltatót a mulasztás pótlására, és a c)-e) pontjaiban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

forrás:net.jogtar.hu