Felmentették az unokájára baltával támadó férfit

2015.02.19. 17:51

Emberölés kísérletével vádolták azt a keszthelyi férfit, aki tavaly szeptemberben késsel és baltával támadt számítógépező unokájára. A férfi február 19-én került bíróság elé, és mint a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvivője tájékoztatott, az emberölés kísérlet vádja alól felmentették, mert elmeállapota zavart. Elrendelték viszont a gyógykezelését.

Mint a közleményből kiderül, a férfi volt feleségével, és annak gyámsága alatt álló unokájával élt egy fedél alatt. Az akkor még kiskorú unokája számítógépezett, amikor nagyapja egy nejlonba csavart késsel, illetve egy kisbaltával a kezében bement a helyiségbe, és rövid szóváltás után a baltával fejbe vágta.

A fiú a nagyanyja szobájába menekült, ahol újabb ütések érték, és a vádlott késsel is megpróbálta megszúrni – az orvosszakértő szerint nem járt sikerrel, és a fiú egyik sérülése sem volt közvetett, vagy közvetlenül életveszélyt okozó. 

A fiú a szobából a fürdőbe menekült, ahol magára zárta az ajtót, amelyet nagyapja megpróbált befeszíteni. A férfi zavaros dolgokat mondott, erőszakkal vádolta unokáját, de egy idő után feladta, hogy bejusson a helyiségbe, és a házból a rendőrségre ment. Unokája a szomszédtól kért segítséget, aki a mentőket hívta. 

A vádlott nem vallott a bíróság előtt, korábbi nyilatkozatai viszont téveszme-szerű elemeket tartalmaztak; hipnózist, erőszakot emlegetett. Kérdésre akkor azt válaszolta, megbánta, amit tett. 

A 15 éves sértett sem tett vallomást, tanúként az érintettekkel egy háztartásban élő asszonyt hallgatták meg, aki viszont nem volt ott az események ideje alatt. Azt viszont elmondta, hogy hazaérkezésekor a fiú véres törölközővel a fején, a ház előtt állt, és azt mondta, „a papa nekem jött.” A mentőket értesítő tanúnak is azt mondta, baltával támadt rá a nagyapja.

Azt is elmondta: a férfi néha képzelt olyant, ami nem igaz, néha zavartan viselkedett, mintegy 10-12 éve őt is megtámadta. Korábban állt már kezelés alatt zavartsága miatt. Több tanú is elmondta, hogy a vádlott időnként képzelődött, néha magában beszélt, betegesen ragaszkodott a lányához, több tévképzete is hozzá kapcsolódott. Évekkel korábban hivatalosan is betegnek minősítették, kezelték, gyógyszert is kapott, ám ezeket egy ideje nem szedte, nem járt orvosnál, magát nem érezte betegnek. 

A szakvélemény megállapította, hogy a vádlott téves eszmékkel jellemzett hasadásos elmezavarban szenved, s ezen kóros elmeállapotban követte el a cselekményt. Állapota képtelenné tette arra, hogy cselekménye következményeit felismerje, s ennek megfelelően cselekedjen. Betegsége következtében elvesztette reális ítélőképességét, gondolkodását aktuálisan a téves eszméi határozzák meg, betegség belátása nincs. A szakértők szerint a téveszméi és a cselekmény között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn. 

A tanúk és szakértő meghallgatását, illetve az iratismertetést követően a Zalaegerszegi Törvényszék tanácsa az ügyészi indítvánnyal megegyezően büntethetőséget kizáró okra hivatkozva a vádlottat felmentette az emberölés bűntettének kísérlete vád alól, s elrendelte a férfi kényszergyógykezelését. 

Az indokolásban elhangzott: a vádlott szándéka szerint emberölés bűntette kísérletének minősíthető a cselekmény. Az hogy nem történt komolyabb baj, többek között a sértett fizikumának, és voltaképpen a szerencsének köszönhető. Az elkövetési okok mögött a vádlott tévképzetei állnak, s ezeket számon kérve támadta meg a sértettet. A vádlott állapotáról egyértelműen nyilatkoztak a szakértők, emiatt a büntethetőség esetében kizárható. A kényszergyógykezelés elrendelését a társadalom védelme, illetőleg a hasonló cselekmény megelőzése érdekében szükségesnek látta a bíróság. Ez határozatlan időtartamra szól, folyamatos kontroll mellett az orvos hivatott eldönteni ennek hosszát. 

Az ítéletet az ügyész és a vádlott tudomásul vette, ezért az jogerős.