Kezelhetetlenné válnak a családon belül bántalmazott, molesztált gyerekek, akik a trauma után csavarogni kezdenek, majd valamilyen bűncselekmény miatt intézetbe kerülnek. Sok lány az utcára szökik az intézetből, felnőtt férfiakkal ismerkednek meg, akik kihasználják őket. A 14 és 18 év közötti fiatalkorúak érzelmileg ragaszkodnak futtatóikhoz, gyakran párkapcsolatban állnak velük. Hiába a számos rendőri intézkedés, kevés bizonyított eset kerül a bírósághoz. A probléma egyik megoldása a megelőzés lehetne.

Egyenes az út a családon belüli erőszaktól az utcáig

A 16 éves budapesti lányt édesapja szexuálisan zaklatta, szülei válása és több öngyilkossági kísérlete után átmeneti nevelésbe került, ahonnan rendszeresen elszökött, a testéből élt, prostituált lett. A gyereklány szinte folyamatosan szökésben van, bár az intézet rendszeresen keresteti őt a rendőrséggel. Valószínűsíthető, hogy még külföldön is járt, annak ellenére, hogy országosan körözik. Az eset nem egyedi, az azonban igen, hogy a fiatalkorú múltjáról a nevelők, a tanárok, a pszichológus és a rendőrség is mindent tudnak.

"Nagyon gyakori, hogy a fiatalok a családon belüli erőszak után kezdenek el csavarogni. Egy ilyen trauma után a lányok kezelhetetlenné válnak, kimaradnak, nem járnak iskolába, majd bekerülnek a szakellátásba lopásért vagy erőszakos viselkedés miatt, ahonnan ki-kiszökdösnek. Idővel megtalálja őket egy fiatalember, aki futtatni kezdi a lányokat, és rendszeresen ellátja őket droggal, hogy szófogadók legyenek" – mondta általánosságban a Velvetnek B. Aczél Anna, a Rákospalotai Nevelőintézet volt igazgatónője. Hozzátette, szinte csak azok a fiatalkorúak élnek a testükből, akiket korábban bántalmaztak, zaklattak, megerőszakoltak, molesztáltak. "Azt senki nem tudja megakadályozni, hogy a lányok beleszeressenek futtatóikba. Naivak, el akarják hinni, hogy a férfi tényleg nagyon szereti őket, a férfiak pedig mindig megérzik, ki az, aki egyedül van, aki sebezhető."

A 14 és 18 év közötti lányok az érzelmi függőség miatt szinte önként vállalják a prostitúciót. A volt igazgatónő tapasztalatai azt mutatják, hogy a lányok szívességképpen is ajánlják egymásnak a kuncsaftokat, az idősebb partnerek pedig, hogy kijátsszák a törvényt, nem ritkán a nagykorúsításig is elmennek. Pécsett például többször előfordult, hogy a gyermek és nagykorú párja házasságkötési kérelmet nyújtott be. A gyámhivatal minden esetben hozzájárult a házassághoz, ezzel nagykorúsítva a 18 év alatti lányokat.

A futtatók utaztatással, hamis igazolványokkal tüntetik el a lányokat

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a rendőrséghez, a gyermekvédelmi szolgálatokhoz, a gyámhivatalokhoz, a gyermekotthonokhoz és a családsegítőkhöz fordult, hogy feltérképezze a gyermekprostitúció jelen helyzetét. A 2011 végén készült jelentés szerint négyszer akkora eséllyel lesz prostituált azokból a lányokból és fiúkból, akik szakellátásba kerülnek – sokan a prostitúció miatt kerülnek állami gondozásba. Magyarországon ugyanakkor nincs hivatalos statisztika arról, hogy hány 14 és 18 év közötti intézetis fiatalkorú áll ki az utcára, és bizonyított gyermekprostitúciós esettel is ritkán találkozik a bíróság.

A fővárosban több mint ezer fiatalkorú eltűnéséről tudnak évente, jelentős részük engedély nélkül távozik az intézetből – a kimenő után vagy iskola után egyszerűen nem mennek vissza. Gyakori a hétvégi szökés is, ilyenkor többségük a Nyugati téren, játéktermekben vagy plázákban megtalálható. A lányokat és fiúkat könnyű munkalehetőséggel csábítják el a megtűrt türelmi zónákhoz, a Szemétégető, a Szabadkai út, a VIII. és IX. kerület bizonyos részein gyakran tűnnek fel, s van, hogy kapualjakban, nyilvános vécékben zavarják le a menetet.

Ahogy a nevelők bejelentik az eltűnt fiatalkorút, a rendőrségnek kötelessége keresni őket. A Velvet a rendőrségtől megtudta, a Szemétégető környékén sokszor intézkednek a rendőrök, akik előállítják, majd visszaviszik a lányokat az intézetbe, ahonnan ismét kiszöknek, mert jelenleg olyan az intézetek szabályozása, hogy ezt nincs módjuk megakadályozni. Hiába a rendőri fellépés, a tettenérés nehéz, kiváltképp úgy, hogy a fiatalkorúak azt vallják, saját akaratukból cselekedtek. A rendőrségnek minden esetben bizonyítania kell, hogy megtörtént az aktus és a pénzátadás, de ha mindezt sikerül is dokumentálni, a vallomástétel akkor is szükséges. Az esetek többségében azonban hiába merül fel a kényszerítés gyanúja, a fiatalkorúak mindent tagadnak, hisz gyakran párkapcsolatban állnak az őket kihasználó nagykorúakkal, így terhelő információkat nem szívesen adnak ki róluk.

Akadnak lányok, akik nem Magyarországon tevékenykednek, hanem Hollandiába, Németországba vagy Svájcba kerülnek, és olyanok is, akik futtatóik lakásában várják a kuncsaftokat. "Gyors a piac, nem sokáig hagyják egy helyen a lányokat. Utaztatják őket külföldön is ide-oda, nem ritkán hamis igazolványokkal, de Magyarországon belül is nagy a mozgás. A futtatók célja, hogy a lányok ne melegedjenek meg egy helyen, ne építhessenek ki állandó kapcsolatokat, csak tőlük, az ő akaratukon múljon a lány sorsa" – támasztotta alá a rendőrség információit B. Aczél Anna volt igazgatónő, aki nem egy ilyen esetet kísért végig.

Tévhit, hogy ezt ők is akarják, hogy ők provokálják a szexet

Keskeny a határ azt tekintve, mikor elkövető és mikor minősül sértettnek a testéből élő fiatalkorú. A gyerekeknek nincs kiforrott jog- vagy erkölcsi tudata, nem biztos, hogy értik, mi a bűn és az ártatlan cselekedet közti különbség. Ebből a szempontból a társadalmat is komoly felelősség terheli, a közvélemény azonban hajlik arra, hogy becsukja a szemét. Tévhit, hogy az erőszak, a bántalmazás kizárólag a problémás, sok gyerekes vagy csonka családokban van, holott ez bárhol előfordulhat.

"Számos oka lehet, hogy egy gyerek az utcára kerül, de nem azért, mert ő provokálta. Talán elhitte, hogy jót akar neki az a felnőtt, aki legalább törődik vele a maga módján. Érthető az az ambivalens érzés is, hogy bár meggyalázták, de ő egyben fel is nőtt ettől" – mondta a Rákospalotai Intézet volt igazgatónője.

Gyakori a szifilisz, a hepatitis, a saját testüket tárgyként kezelik

A lányok eszközként használják saját testüket, megélhetési lehetőségként tekintenek rá, de ez nem jelenti, hogy ismernék is azt. "Pont azoknak a lányoknak van a legkevésbé fogalmuk arról, hogy mi szerezhet nekik örömet, akik réges rég az út szélén dolgoznak. A legrosszabb esetben úgy tekintenek saját testükre, amiből nekik is jut valamicske, például el tudnak menni egy diszkóba" – mondta B. Aczél Anna. A legtöbb lány úgy kerül intézetbe, hogy még sohasem hallott a nemi betegségekről, a védekezésről, de olyan is akad, aki nem tudja értelmezni, hogy terhes lehet a szextől. A helyzet súlyossága a nemi betegségek számának növekedésében mutatkozik meg: tíz évvel ezelőtt a csodájára jártak, ha egy szifiliszes fiatalkorúra bukkantak valamelyik intézetben, ez azonban ma már nem számít újdonságnak. “A betegségekkel ugyanaz a helyzet, mint a terhességgel. A szifiliszről azt gondoltuk, vége, de nem csak a szifiliszes esetek száma nőtt meg, hanem a hepatitis fertőzéseké is.”

A terhességgel gyakran befejeződik a karrier

A gyermekprostitúció problémaköre túlontúl szerteágazó, így a megoldás is sokkal többet kívánna a rutinszerű rendőri intézkedéseknél. A segítségnek sokkal korábban kellene érkeznie: abban a pillanatban kellene ott lenni, amikor valamilyen abúzus, családon belüli erőszak éri őket, amiért csavarogni kezdenek. A példaként hozott 16 éves lányt, akit édesapja zaklatott, már akkor terápiás intézetbe kellett volna küldeni, amikor mindez nyilvánvalóvá vált. Ilyen intézet azonban Magyarországon nincs. Léteznek ugyan bántalmazott gyerekekkel foglalkozó alapítványok, de ezek nem képesek ellátni az egész országot, és folyamatos helyhiánnyal is küzdenek.

Megelőző erejű lehetne az is, ha a bántalmazott gyereket terápiásan kezelnék, s ha ezzel párhuzamosan a családból újra fel tudná venni valakivel a kapcsolatot – véli az igazgatónő. Az ombudsman kérésére készült jelentésből azonban az is kiderül, hogy az intézmények maguk is segítségre szorulnak, szükségük lenne egy olyan központi adatbázisra, amelyen keresztül a jelzőrendszerben dolgozók (orvosok, nevelők, rendőrök, tanárok) nyomon tudnák követni, hány bántalmazott gyermek van, közülük hányan prostituálódtak, kiket molesztáltak egyáltalán, hogy miért kerültek a szakellátásba.

Jelenleg intézményenként eltérő, hogyan reagálnak a problémára az egyes gyerekjóléti intézmények: nincs egységes szakmai protokoll és válasz a gyermekprostitúcióra, sem a prostitúcióval töltött idő után a társadalomba való visszaterelésre. Egy dolog azonban közös, informálisan jóval többet tudnak a gyermekvédelmi törvényben meghatározott jelzőrendszer tagjai, mint ami akár a jelentésbe bekerült. "A statisztikák esetlegesek, célzott kutatásokra lenne szükség, módszertani intézetnek kéne vizsgálni a helyzetet, és elengedhetetlen lenne a gyerekek egészségi állapotát, szokásait vizsgálni, valamint mélyinterjús kutatásokkal feltérképezni a gyerekek előéletét" – a Rákospalotai Nevelőintézet volt igazgatónője ebben látná a megelőzést.

Megelőzés hiányában jelenleg úgy tűnik, az utcáról két lehetséges kiút van. Ritkábban, de megesik, hogy megfelelő, törődő partnert találnak a lányok, valakit, aki nem használja ki őket, és így kikeverednek a prostitúció markából. Emellett olyankor is sikerülhet a kiugrás, ha teherbe esnek, és el tudják tartani a gyereket.

Jelenleg áldozat és elkövető a gyermekprostituált, de ez változhat

A jelenleg hatályos büntető törvénykönyv szerint a gyermekprostituált elkövető és áldozat egyben, és szabálysértést követ el. A használókat egyelőre megrontásért lehet csak büntetni, ezt azonban nehéz bizonyítani. A Btk. büntetéssel sújtja azokat is, akik a prostitúcióhoz helyszínt biztosítanak, a kerítés és a kitartottság is büntetendő. A parlament a 2012-es tavaszi ülésszaka alatt elfogadhatja az új büntető törvénykönyv ide vonatkozó tervezetét, amit az a szellemiség hat át, hogy a 18 év alatti gyerek eleve kiszolgáltatott, ezért a prostitúció nem lehet saját választása, tudatos életpályája. A szakmai tervezet szigorítaná a rendszert, az elkövetők három év börtönt kaphatnának. Azokat is büntetné, akik prostitúcióra hívják a 18 év alatti gyerekeket, a kényszerítők akár nyolc évre lennének elzárhatók.

"Az új tervezet szigorítaná az elévülés szabályait. Az elévülés idején egységesen a kiszabható büntetés felső határában, de – a mostani minimum három helyett – minimum öt évben határozná meg. Kimondaná azt is, hogy az életfogytiglannal fenyegetett bűncselekmények soha nem évülnek el. Újdonság, hogy emberkereskedelem és nemi bűncselekmények esetén, ha a sértett a bűncselekmény idején nem volt még 18 éves, az elévülés minimum öt éve az ő 18. születésnapjától kezdve számolódna. Tehát az elkövetők nem úszhatnák meg a tettüket csak azért, mert gyerekáldozatuknak nem volt lehetősége időben feljelentést vagy magánindítványt tenni." (Forrás: Index)